Oprettelse af øko-udflytterlandsbyer
med tilhørende gratis landbrugsjord

Flere og flere børnefamilier vil gerne flytte på landet og dermed give deres børn adgang til den levende natur lige uden for døren.

Det nugældende byggereglement er udformet ud fra, at al nybyggeri sker med isolering af mineraluld. Dog er mineraluld et meget dårligt byggemateriale, da det nemt kan skabe fugtskader.

Isoleringsmateriel af naturprodukter har ikke samme dårlige evner, men derimod andre langt bedre evner, som gør at indeklimaet i et økologisk bygget hus, ikke er dårlig. Samtidig har et økologisk bygget hus ikke de samme indeklimaproblemer og derfor ikke behøver ventilation end almindelig udluftning.

Derudover vil der i en udflytterlandsby kunne skabes et langt mere socialt fællesskab end i et villakvarter, hvor der også er den tilliggende landbrugsjord til dyrkning for landsbyens egne beboere.

Det giver samtidig børnene en levende måde at se, hvorfra fødevarerne kommer til verden og dermed giver børnene indsigt i, hvilke problematikker der er omkring naturen og vores brug af naturen.

Skulle du ellers have kommentar til mine synspunkter i forhold til ovennævnte, er du velkommen til at sende dem til mig på nedennævnte mailadresse:

lars@fribytteren.dk