DEMOKRATISKE NØDBREMSER

demokratisk nødbremse

Folkestyret er ikke et folkestyre, dersom det ikke giver befolkningen demokratiske nødbremser.

Demokratiske nødbremser handler om at give befolkningen en mulighed for at stoppe de politiske repræsentanter befolkningen har valgt, når befolkningen føler og kan mærke, at politikerne gør noget forkert.

Derfor er det vigtigt at befolkningen har demokratiske nødbremser, for ikke at samfundet skal køre af sporet.

Når vi er passagerer i et tog, har vi som passagerer mulighed for at stoppe toget, dersom vi føler og mærker, at der er noget galt med kørslen eller at der er sket noget faretruende i selve den togvogn vi selv sidder i og som gør, at vi er nødsaget til at komme ud af togvognen.

Sådan er det også med vores demokratiske folkestyre.

Føler og mærker vi, at der er noget helt galt med måden folkestyret køres på, skal vi som befolkning have mulighed for at stoppe politikernes styring af vort samfund.

Det er der mindst 4 muligheder for og som jeg kan se kunne være gode at have som befolkning.

De 4 nødbremser er følgende:

1. Nødbremse:
Befolkningen kan kræve at folketinget stemmer om et forslag, som 50.000 af befolkningen fremlægger for folketinget, ligesom vi har det i dag.

2. Nødbremse:
1/3 af en storkreds vælgere kan kræve, at et vedtaget/forkastet forslag i folketinget sendes ud til folkeaftemning.

3. Nødbremse: 1/2 af en Storkreds vælgere kan kræve, at regeringen træder tilbage og en ny udpeges.

4. Nøbremse: 2/3 af en storkreds vælgere kan kræve, at folketinget opløses og der udskrives nyvalg, hvor folketingsmedlemmer fra det opløste folketing ikke kan genvælges ved.

Kan en befolkningen ikke afsætte dem, de har valgt til at administrere magten i samfundet, kan et styre ikke være et folkestyre, heller ikke dersom der er valg hvert 4. år.

Der er ingen garanti for, at en folkevalgt vil respektere befolkningens tillid i samtlige 4 år, vedkommende sidder og administrerer magten.

Er folkestyret et folkestyre, da har befolkningen magten, men i et demokratisk folkestyre har befolkningen giver nogle repræsentanter til at administrere magten, ud fra en tillid og det er i tilliden magten ligger.

Skulle du være yderligere interesseret at at kende min holdning til demokratiske nødbremser, er du velkommen til at kontakte mig på følgende mail:
lars@fribytteren.dk