Demokratisk udpegning af Statsminister

og godkendelse af regeringens ministre

Hvad mon der sker? 

For at få en Statsminister hele folketinget kan have tillid til, udpeger folketinget 12 medlemmer af folketinget, som får til opgav at finde et mennesker de alle 12 kan føle tillid til - som Statsminister. Dette menneske, skal ikke have været opstillet ved folketingsvalg.

Samtidig finder partier og interessegrupper i folketinget frem til ministeremner, der heller ikke har været opstillet ved folketingsvalget. Gerne 3 stk. for hvert ministerium, som de synes egner sig som fagministre. Disse gives til den udpeget Statsminister, som herefter finder frem til sine ministre ud fra de fremviste ministeremner. Statsministeren kan dog også udpege egne emner som fagministre.

Når Statsministeren har fundet sine fagministre, går Statsministeren til Dronningen og derefter til folketinget og får forhåbentlig hele folketingets tillidserklæring.

Regeringens opgave er herefter at udforme lovgivningen i forening med folketinget, dog uden at regeringen kommer med egne politiske standpunkter, da regeringen skal gøre lovgivningsarbejde i forening med folketinget, hvor folketinget er den lovgivende instans og som sidder med de politiske holdninger og standpunkter.

Regeringen kan dog over for folketinget gøre opmærksom på, at der er uhensigtsmæssige forhold i lovgivningen, der kan og skaber problemer i udførelsen af lovgivningens krav tili embedsværkets samfundsarbejde ude i landets regioner og kommuner.

Er du yderligere interesseret i at få uddybet mine holdninger og synspunkter omkring Statsminister problemet, set fra mit synsfelt, er du velkommen til at kontakte mig på følgende mail:
lars@fribytteren.dk