Freds- og konfliktløser

Kan Danmark være en freds- og konfliktløser på verdensplan?

Det mener jeg godt Danmark kan gå hen at blive, men det betinger godt nok nogle ændringer i den danske politiske indstilling til mange ting og ikke mindst til militære forhold.

For at kunne være en freds- og konfliktløser, bliver Danmark nødt til at melde sig ud af NATO og dermed vise sin hensigt med at være freds- og konfliktløser.

Det vil givet gøre visse politikere bange for, at Danmark vil blive invaderet af andre politiske magter og her er det jeg fornemmer, at noget sådan netop ikke vil ske, for hvordan skal Danmark da kunne være en freds- og konfliktløser, dersom Danmark er kommet ind under en anden militær magt.

At træde ind på verdensscenen som freds- og konfliktløser, giver Danmark en langt større sikkerhed end nogen som helst militær alliance, på det internationale militære område.

Er Danmark endvidere initiativtager til globale redningsberedskabsbaser og omdanner Danmark til en sådan, vil Danmarks få et ry, som en forsvarer for levende mennesker, frem for at være forsvarer for stendøde ideologiske magtalliancer og dermed give Danmark et stærkt forsvar for ikke at blive invaderet af fremmede politiske magter.

Har du kommentar til mit ovennævnte forslag til Danmarks fremtidige politik på krige og konflikter er du velkommen til at sende dem til mig på følgende mail:
lars@fribytteren.dk