NY MÅDE AT HOLDE FOLKETINGSVALG PÅ

I dag afholdes folketingsvalg på den måde, at du som vælger går ind i en stemmeboks og afsætter et kryds ud for et partis navn, partiets kandidats navn eller ud for en kandidat uden for partiernes navn.

Det kunne også være muligt at afholde et folketingsvalg på en ny og anderledes måde, hvor valget bliver lidt mere interessant og folkeligt.

Det kunne ske ved, at du som vælger kunne skrive navnet på en kandidat, der ikke er opstillet i den Storkreds du selv bor i og som du, i dag, ikke kan stemme på.

Det kunne ske ved at der er to linjer nede under de kandidater der hedder kandidater uden for partierne og som du kan se nederst på den stemmesedlen, der er her til venstre. Godt nok noget utydeligt, beklager.

Her nede under kunne der være en rubrik mere med to streger, hvorpå du som vælger på øverste linje kan skrive navnet på den kandidat du gerne vil stemme på og som ikke er opstillet i den Storkreds du er registreret vælger i og derefter sætte dit krydt ud for dennes navn.

På linjen nede under skriver du så den Storkreds din kandidat er opstillet i.

Begge linjer skal dog være udfyldt korrekt, for at være gyldig.


På denne måde udvides et folketingsvalg til at blive et personligt valg af kandidater på landsplan. Det vil ikke være muligt at stemme på et parti i denne rubrik, da den alene kun er lavet til personligt valg af en kandidat uden for Storkredsen.

Folketingsvalget vil nu blive langt mere interessant og dertil også et personvalg på landsplan, som godt kan give nogle problemer med at komme med et fuldt ud sikkert valg på valgaftenen.

Har en kandidat, på landsplan, opnået 1/175 af stemmerne, får kandidaten et tillægsmandat i den landdel, som kandidatens storkreds ligger i.

Herudover kunne det være interessant, om der samtidig med et folketingsvalg kunne afholdes støtteafstemninger, sådan at befolkningen eksempelvis kunne støtte et borgerforslag, uden at skulle gå ind på nettet for at afgive en støtte til et borgerforslag.

eller andre interessante ting en folkeafstemning kunne tænkes at skulle omhandle.

Det kunne være et forslag som kun omhandlede det område eller dele af det område, som Storkredsen dækker.

Handler folkeafstemningen om noget kommunalt eller regionalt, kunne afstemningen fint foregå ved de kommunale valg.

På denne måde ville befolkningen blive langt mere inddraget i den politiske proces, i forholdet til, hvad den ellers er i dag, ved udelukkende at deltage ved valg af kandidater, selv om det i dag stort set mere er et valg af partier og ikke folketings-, kommunalbestyrelses- og regionalrådsmedlemmer.

Er du interesseret i at vise mig dine synspunkter i forhold til dette, er du velkommen til at kontakte mig på følgende mail:

lars@fribytteren.dk