VI HAR ET DEMOKRATISK PROBLEM I DANMARK

 

ÅBENT BREV

Kære Statsminister Mette Frederiksen,

jeg vil gerne opfordre dig til, at du indkalder folketinget til et møde, inden du udskriver folketingsvalg, hvor du fremlægger et ændringsforslag til Valgloven.

Ændringsforslaget anbefales at indeholde følgende ændringer:

• Vælgerne kan ikke stemme på partier.
• Bestemmelsen om partistemmer fjernes.
• Fordelingen af kreds- og tillægsmandater fordeles mellem de opstillede kandidater, efter deres personlige antal stemmer.

Det gør,

- at partierne fortsat kan have deres navn stående på stemmesedlen, men at et parti ikke kan få stemmer, hvorfor en vælger ikke længere kan sætte kryds ud for et parti.

- at personlige stemmer på kandidater og som er stillet op for et parti ikke længere kan gøres til partistemmer.

- at kreds- og tillægsmandaternes fordeling sker, ud fra de enkelte opstillede kandidaters egne personlige stemmer og kun dem.

Hermed bliver et valg af folketingsmedlemmerne, for første gang i over 100 år til et direkte og demokratisk valg af folketingsmedlemmer.

Hvordan kan jeg påstå det?

Det kan jeg,

- fordi Grundloven på ingen måde giver partier ret til at være opstillet ved et folketingsvalg og giver heller ikke Valgloven, nogen som helst steder i Grundloven, bemyndigelse til at godkende partier som opstillede valgobjekter m.v. ved folketingsvalg. (Grl. §29)

- fordi en partistemme som kreds- og tillægsmandaterne, i dag, fordeles ved hjælp af, ikke er en direkte stemme fra vælgerne, men derimod en samling af personlige stemmer på kandidater opstillet for et parti.
Det gør, at partikandidater faktisk kan få tilført andre partikandidaters personlige stemmer, ved at et parti fordeler sine mandater til partiets kandidater, ved hjælp af partistemmer og på den måde bliver valget ikke længere et direkte valg af folketingets medlemmer, som Grundloven foreskriver, at valg af folketingsmedlemmer skal være. (Grl. §31, stk.1)

- fordi tillægsmandaterne i dag alene fordeles på partierne og ikke også på kandidater uden for partierne.
Det gør, at kandidater uden for partierne ikke kan få del i de 40 pladser i folketinget, som tillægsmandaterne repræsenterer. Det gør, at Valgloven ikke sikre en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne. (Grl. §31, stk.2)

Derfor er det, at jeg opfordrer dig som Statsminister, til at indkalde folketinget til et møde, inden du udskriver folketingsvalg, til at få ændret Valgloven, sådan at Valgloven kan komme i overens med Grundlovens bestemmelser vedrørende valg af folketingets medlemmer og at vi her i Danmark kan få et sandt og rigtigt demokratisk og direkte valg af folketingets medlemmer.


Du er velkommen til at komme med dine synspunkter over for mig og det kan du ved at sende dem til mig på mail:

 

lars@fribytteren.dk