FOLKEVANDRING FRA BY TIL LAND

 

Der har i mange over 100 år været en folkevandring fra land til by, i Danmark og som derfor har fået ændret hele vores måde at bosætte os på.

Det er på tide denne vandring ændre sig fra land til by, til at det bliver fra by til land, for at få en bedre mulighed for at sikre os mod klimaforandringerne.

En måde at få det til at ske på, det er ved at lave udflytterlandsbyer, hvor der er tilhørende omkringliggende jordareal.

Det kunne desuden være muligt, at jorden ikke skal koste noget og at boligerne kan være selvbyggerhuse med mindre krav til byggeriet, end til alt andet traditionelt byggeri.

Derudover vil det også være godt, at der er offentlig busforbindelse til og fra landsbyen, for dermed at gøre det endnu mere atrativt at flytte til en udflytterlandsby.

Vi skal have vendt den udtynding af befolkningsgrundlaget i landdistrikterne og favorisere dem mere end de større byer.

Det kan gøres ved at der oprettes mindre skoler, hvor det omkringliggende områdes børn kan blive undervist, frem for skoler traditionelt ligger i større bykoncentrationer.

Derudover kunne det også være konstruktivt, at der kan oprettes filialer af dagligvarerbutikker, sådan af landsbyernes befolkning ikke behøver at skulle til de nærliggende dagligbarerbutikker.

Er der ellers noget du godt kunne tænke dig at få en dialog om, i forbindelse med at få skabt en folkevandring fra by til land, så er du velkommen til at kontakte mig på følgende mail:
lars@fribytteren.dk