Flygtningehjælp på en ny måde

 Vi har en ikke særlig menneskelig flygtningepolitik og den vil jeg gerne forsøge at få ændret, ved hjælp af mine forslag til en anderledes flygtningepolitik.

 En måde at ændre indstilling til flygtninge på, er at give dem en helt anden form for status og på den måde være med til at ændre på deres mulighed for at bosætte sig her i Danmark.

 Først og fremmest skal vi tilbyde mennesker der sidder fast i flygtningelejre, at komme her til Danmark på et toårigt uddannelsesophold, hvor de har mulighed for at få uddannet sig til noget de kan bruge, enten i flygtningelejren de ellers bor i og derfor vil vende tilbage til eller andet sted som eksempelvis det land de ellers flygtede fra eller andet sted end blot her i Danmark.

 På denne måde kan vi eksempelvis hjælpe op imod 2.500 mennesker om året, i deres flygtningestatus.

 Det handler om at give mennesker en mulighed for at komme væk fra et miljø, som kan virke forstyrrende, i at kunne koncentrere sig i at uddanne sig til det de tilbydes, her fra dansk side.

 De tilbud af uddannelser de gives, skal i første række være henledt på uddannelser der kan bruges konstruktivt og fornuftigt, i den flygtningelejr de er kommet fra.

 Det kunne være læreuddannelse, lægeuddannelse eller andre lignende almengældende funktioner, der er til gavn for mennesker i flygtningelejre.

 Kan vi tilbyde disse mennesker en sådan uddannelse, som de kan bruge gavnligt, hvor de kom fra og som de hjertens gerne vil vende tilbage til, for at hjælpe dem de forlod for at uddanne sig til noget, hvor de kan bruge deres færdigheder til at gøre tilværelsen bedre end den er, for deres familier og andre mennesker. Ja, så vil vi have en lidt bedre flygtningepolitik end den vi har i dag.

Har du ellers kommentar til mine holdninger på dette område, er du velkommen til at sende mig dine synspunkter og det kan du gøre på følgende mail:

lars@fribytteren.dk