Global redningsberedskabsbase

Vi har her i Danmark et redningskorps, der inden for under en halv time kan sende ambulance eller brandbil ud til steder, hvor folk er kommer ud for en ulykke eller på anden måde er kommet i livsfare.

Vi har også et andet korps, der inden for 3 - 6 timer vil kunne sprede død og ødelæggelse, ved hjælp af dødens og ødelæggelsens redskaber og sender gerne folk afsted til at sprede død og ødelæggelse andre steder i verden.

Til gengæld har vi ikke noget statsligt korps, der inden for 3 - 6 timer kan sendes af sted med hjælp til mennesker, der er udsat for en katastrofe i andre lande, hvor landets eget nationale redningskorps ikke kan klare byrden med nødhjælp og lign.

Internationalt har vi også, over alt i verden, beredskaber der inden for få timer kan sprede død og ødelæggelse.

Derimod er der ingen internationale beredskaber, der inden for få timer kan komme nødstedte mennesker til hjælp med akut nødhjælp og nødhjælpspersonel.

Det er som om, den politiske verdensorden mere har lyst til at slå mennesker ihjel end at redde menneskeliv.

Her kan Danmark blive en global aktør i at redde menneskeliv, frem for at frembringe lig af mennesker.

Danmark kan gøres til den første globale redningsberedskabsbase, hvor vi har mere end 40 F 16 jagerfly til rådighed, som inden for 3 - 6 timer vil kunne nedkaste akut nødhjælp til mennesker der er i akut nød.

Derudover råder Danmark over 4 Herkules transportfly, som efterfølgende vil kunne sende ekstra nødhjælp og personel.

Det handler om at redde menneskeliv og dermed vise verden, at Danmark ikke længere er interesseret i at bekæmpe mennesker, der for magtideologier gerne slår mennesker ihjel. Magtideologier bekæmpes ikke ved at slå mennesker ihjel, de skal bekæmpes med andre midler end med dødbringende og ødelæggende redskaber, hvorfor Danmark fint kan gøre sit nuværende militære beredskab til et redningskorps der redder menneskeliv, frem for at slå menneskeliv ihjel.

Danmark vil af den årsag være nødt til at melde sig ud af NATO, der har til hensigt at slå mennesker ihjel, når en af alliancens medlemmer bliver angrebet af en anden magtideologi, end den alliancen går ind for.

Det er en svært beslutning, at melde Danmark ud af NATO, men verdens mennesker har brug for forandringer og dem kan vi i Danmark være med til at vise en bedre vej til at bevæge sig i retning af.

Derfor er det en bedre vej at gå for Danmark, end fortsat at sidde og vente på, at vi igen går ud i en krig, med død og ødelæggelse til følge.

Så hellere have et beredskab, der kan hjælpe mennesker, når en kæmpe katastrofe opstår og vi kan hjælpe og endog med et beredskab der ikke er lavet til at slå mennesker ihjel, men alene er lavet til at redde og hjælpe mennesker i akut nød.

Skulle du have lyst til at komme med kommentar til det forslag jeg her har fremlagt, er du velkommen til at sende mig dine kommentar på følgende mail:

lars@fribytteren.dk