JORD I FØDSELSGAVE TIL ALLE

Ingen i Danmark kan opretholde livet, uden at de kan dyrke et stykke jord, med mindre de betaler sig til føden.

Men hvorfor skal vi mennesker betale for at leve, vi er jo ikke født med penge i hånden eller med en bankkonto i baghånden, med mindre vi har nogle der har penge og vil give os nogle af de penge. Det være sig forældre, andre familiemedlemmer eller det offentlige.

I dag er der mange der taler om borgerløn, som alle skal have, men det er jo faktisk penge, som skal bruges til at købe føden for, men hvorfor købe føden, når det faktisk kan lade sig gøre at dyrke den på et stykke jord.

Problemet med jord i fødselsgave er, at den jord kan ikke ejes, den skal netop bruges til at dyrke sin føde på og have en bolig på tilligemed. Boligen skal dog være af en sådan art, at den kan fjernes, når jorden ikke længere bruges til at dyrke føden på og have sin bolig på.

Jordstykket skal ikke koste penge at bruge, men kravet er, at jorden ikke bliver mishandlet eller på anden vis forringet til at dyrke føde på for den næste der bruger jordstykket, hvorfor der ingen forhindring er i at forbedres jordstykker, så vidt det er muligt.

Når jordstykket ikke skal ejes eller lejes, er det fordi vi alle er kommet til livet her på Jorden og her skulle vi faktisk kunne leve i fred og fordragelighed med hinanden og fordele Jordklodens areal på en ligeværdig måde, både mellem os mennesker indbyrdes men også mellem os mennesker og naturens andre livsvæsner.

Det skal ikke være sådan, som der står i FNs Menneskerettighedernes 17 artikel:

1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre.

2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

Her opstår der et stort problem, for hvad betyder det - at eje?

For mig betyder det, at jeg kan sælge det jeg ejer og købe noget andre ejer og at jeg kan bestemme om nogen skal have mulighed til at bruge det jeg ejer.

Ejer jeg en stor mængde jord, som andre mennesker kunne bruge til at dyrke deres egen føde på og dertil også at bosætte sig på, så kan de det ikke, uden at jeg tillader det og jeg kan kræve, at de betaler leje for at bruge jorden.

Med andre ord, bestemmer jeg nærmest over andre menneskers mulighed for at opretholde deres eget liv og på den måde kan jeg i værste fald nærmest slavebinde de mennesker, sådan at de gør som jeg vil have at de skal gøre.

Denne form for slaveri har vi faktisk her i Danmark, for vi stiller krav om, at mennesker skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for ellers får de ikke penge for at kunne opretholde deres eget liv ved hjælp af.

Det vil derfor være fornuftigt at give alle et stykke jord i fødselsgave, ikke til eje eller til leje, men kun til brug til dyrkning af egen føde og at bosætte sig på.

Arealet kunne eksempelvis være på 2.000m2 jord, hvor det ville være rimelig nemt at dyrke de 1.825m2, mens de resterende kan bruget til at have en bolig på.

For at give et billede af, hvor stor muligheden er for at dyrke jorden til egen føde, så tænk på du har 5m2 at dyrke planter på. for hver dag i året.

1m2 med gulerødder
1m2 med kartofler
1m2 med kål
1m2 med bælgfrugter
1m2 med blandet afgrøde

alt det du får på disse 5m2 jord, skal du i løbet af året leve af på en dag.

Har du tilstrækkelig adgang til vand, vil du fint kunne brødføde dig selv med det jordstykke du får i fødselsgave og om muligt med endnu mindre areal.

Har du lyst til at komme med dine egne synspunkter eller kommentar til mit forslag, er du velkommen til at skrive til mig, på følgende mail:

lars@fribytteren.dk