Krisecenter/-mobillinje for voldsudøvere

Vort samfund har krisecentre og telefonlinjer for voldsramte, men ikke et krisecenter eller telefonlinje, hvor voldsudøvere kan henvende sig, inden de udøver deres vold eller andre former for overgreb.

Vi mangler ganske enkelt en institution der er sat til at forebygge voldshandlinger, for tit og ofte er det sådan, at vold ikke blot er noget spontant, men bliver udøvet efter flere dages følelser, om at ville udøve vold på den ene eller anden måde.

Et krisecenter, hvor mennesker der sidder i følelsernes vold og føler lyst til at udøve vold, vil kunne henvende sig anonymt og på forskellig vis kan få hjælp til at klare denne følelse af ønske om at udøve vold og dermed undgå at udøve vold.

Mange mennesker kommer i situationer, hvor de ikke ser anden udvej end at udøve vold, hvorefter de ganske enkelt udøver vold og som vil kunne få døden til følge for andre mennesker eller vedkommende selv.

Der er så mange situationer, hvor vi mennesker får en følelse af vrede vi ikke kan komme af med, uden at vi på den ene eller anden måde, end bare at råbe, kan vise at vi er vrede og ender med at udøve vold. Det er oftest den vold mennesker udøver, hvor ord og råben ikke længere er nok til at fremvise sin vrede, at mennesker ender med at udøve vold.

Dette kan forhåbentlig undgås i mange hændelser, dersom der oprettes krisecentre og telefonlinje for voldsudøvere, hvor de kan få en anonym snak om, hvad de kan gøre, uden at komme til at udøve vold mod andre eller dem selv og på anden vis komme af med følelsen om at ville gøre vold.

Så mange drab bliver der begået i Danmark ...

Fakta og vold i Danmark

Har du lyst til at komme med dine egne synspunkter eller kommentar til mit forslag, er du velkommen til at skrive til mig, på følgende mail:

lars@fribytteren.dk