Udbygning af offentlig trafik

Vi har oplevet en indskrænkning af den offentlige trafik, efterhånden som flere og flere har fået private biler og på den måde bliver flere og flere ude i landdistrikterne ladt tilbage, uden mulighed for at kunne bruge offentlig trafik.

Det skal der laves om på, for på den måde at få flere til igen at flytte tilbage til landdistrikterne.

En måde at gøre det på, er at lave busruterne anderledes.

I stedet for at lade busser køre frem og tilbage, kører busserne i ring eller 8-tals ruter, hvor krydset i 8-tallet er et trafikknudepunkt.

På den måde vil det være muligt at oprette busruter der kan dække et langt større område, end når busserne blot kører frem og tilbage.

Har du kommentar til det forslag jeg her kommer med, omkring offentlig trafik, så er du velkommen til at skrive til mig på følgende mail:

lars@fribytteren.dk