Psykiatrisk havarikommission

Der er altid en menneskelig faktor, når der opstår konflikter mellem to mennesker. Spørgsmålet er blot: Hvad er det der fik konflikten til at opstå?

Inden for psykiatrien sker der mange konflikter, både voldelige og psykiske, hvor de psykiske tit og ofte kan ende i voldelige konflikter.

Derfor vil det være fint at kunne få en psykiatrisk havarikommission ind over alle voldelige konflikter på psykiatriske afdelinger, netop for at få klargjort, hvad der egentlig skete.

Det er ikke nødvendigvis brugeren (patienten) der har ophavet til konflikten, for det kan det psykiatriske personale faktisk også være.

Er man kommet hjemmefra eller undervejs til arbejdet i vredesfølelse, kan den sætte sig i ens måde at være på og det kan mange af psykiatriens brugere fornemme og reagere på.

Der sker også voldelige hændelser uden for psykiatriske afdelinger, hvor mennesker med psykiske lidelser vil kunne komme i voldelige hændelser, som de enten selv starter eller bliver involveret i, som andre har startet.

Derfor er det netop godt af få en uvildig gruppe af folk til at se på episoderne, frem for det er den psykiatriske afdeling eller hospital, der ser på hændelsesforløbet eller  politiet.

En havarikommission vil derfor være et godt middel til at forbedre de psykiske forhold på en psykiatrisk afdeling, både for brugerne og ikke mindst for personalet, de er jo alle sammen mennesker.

En havarikommission vil dertil også kunne finde ud af fejl og mangler i vores samfunds funktioner, som kan have en medvirkende årsag til folk psykiske lidelser og dermed få klargjort, at vi som mennesker ikke altid selv er kimen til voldshændelser. Kilderne til voldshændelser kan ligge latent ude i samfundets funktioner.

Har du lyst til at komme med dine egne synspunkter eller kommentar til mit forslag, er du velkommen til at skrive til mig, på følgende mail:

lars@fribytteren.dk