Ny verdenserklæring

Vi mennesker trænger til at få gennemført en ny verdenserklæring end de 73 år gamle FN Menneskerettigheder.

FN's Menneskerettigheder handler i store træk mere om, hvad de enkelte staters magtmyndigheder har af rettigheder, end hvad vi mennesker har af rettigheder.

Ingen steder i MR står der, at vi mennesker har ret til at afsætte en magthaver, vi som befolkning ikke længere føler tillid og lyst til at have som leder af vort land.

Derudover definerer MR, at alt er ejendomsobjekter og dermed genstand for køb og salg til følge.

MR siger at slaveri er ophørt, men når mennesker bliver defineret som noget der skal stå til rådighed for et arbejdsmarked, er vi mennesker fortsat defineret som et slaveobjekt, et redskab der er og skal være til rådighed for en ejer. Vi ejes af andre og derved er vi per definition - slaver.

Selv jord er en handelsvare. Det menneskers liv er afhængigt af. Ejer man jord, ejer man også menneskers liv og hvor er mennesket så henne i det magtspil?

Derfor er MR ikke rettigheder for os mennesker, hvorfor vi har brug for en helt anden form for Verdenserklæring.

Jeg tænker på, at det kunne være rigtig fint, dersom vi fik lavet en Verdenserklæring om, hvad vi som enkeltindivider gerne vil, som det levende menneske vi alle selv er.

Hvordan vil jeg gerne behandle mine medmennesker?

Hvordan vil jeg selv ønske, at blive behandlet?

Hvordan vil jeg gerne forholde mig til naturen og dens liv?

og andre fornuftige spørgsmål om, hvad jeg, du og alle andre mennesker gerne vil.

Der findes mange interessante og relevante spørgsmål, som kan være fine at have med i en ny Verdenserklæring, som vi hver enkelte mennesker selv definerer og svarer på og dermed er ansvarlig over for.

Det er derfor også interessant at vide, hvilken holdning du har til den idé jeg her kommer med og har du kommentar til mit forslag om ny Verdenserklæring, er du velkommen til at sende mig en kommentar og det kan du på følgende mail:

lars@fribytteren.dk