Nyt skattesystem - DEN GYLDNE SKAT

Statskassen

 

Hvordan kunne du tænke dig et nyt skattesystem gerne fungerede?

Hvad om det var et bruttoskattesystem?

For det er netop et sådant system Den Gyldne Skat vil være.

En skat, hvor der ingen fradrag er, men derimod kontante tilskud. Præcis på samme måde, som når folk på overførselsindkomst søger om ekstra økonomisk hjælp.

Fradrag er jo faktisk en ekstra økonomisk hjælp, men desværre er fradragsformen mere til økonomisk gavn for de der har mindst brug for den økonomisk ekstra hjælp.

Det er ikke dermed sagt, at de der bruger fradrag i dag, ikke kan have brug for ekstra økonomisk hjælp til eksempelvis kørselsøkonomi, men hvorfor skal en højtlønnede der bor ved siden af en lavt lønnede og har samme afstand at køre i, have mere ud af fradraget end den lavt lønnede. Det er det jeg eksempelvis synes lyder mærkeligt.

En anden ting der også er underligt ved fradragene, det er personfradraget. Her får vi alle samme fradrag, men en topskatteyder får faktisk ca. 6.500 kroner mere ud af fradraget end en der er lavt lønnet eller får folkepension uden privat pensionsordning.

Det er nu heller ikke helt rigtigt, for topskatteyderne betaler højst omkring 9% i den billigste kommune, med den laveste kommuneskat. Hvorfor topskatteyderne får mellem ca. 2.000,- kr til 4.000,- kr. mere ud af fradragene end bundskatteyderne.

Derfor har jeg forsøgt at lave et meget enkelt skattesystem, som enhver vil kunne finde ud af. Ja, selv en skoleelev i 5. klasse skulle kunne udregne sine forældres skat ud, på ingen tid.

Skattesystemet er så enkelt, at det faktisk er nemt at sætte om i et regneark og som jeg derfor har fået lavet.

Selve udregningens formlen er meget enkel.

Den starter med et skattetal og det er det tal der afgør, hvor stor skatteprocenten skal være og skattetallet er ens for alle. Det kan også bruges ved erhvervsbeskatning, blot med et par enkelte ændringer i forholdet til personbeskatningen.

Skattetallet kunne eksempelvis være 16,18, det gør at skatteloftet er 61,8 % ved en dicimal (1000/16,18=61,8).

Beregningsformlen vil herefter komme til at se sådan ud:

√indkomst / 16,18 = skatteprocent

√500.000 / 16,18 = 43,7 %

Tilskud der søges om, bliver udbetalt proportionalt modsat skatteprocenten, som her vil være 56,3 %

-------------------------

Erhvervsbeskatningen sker ud fra en virksomheds daglige omsætning inkl. moms.

Det gør at der ikke længere skal betales skat af en virksomheds overskud og at momsen nedsættes eller helt bliver fjernet.

Skatteloftet er ved erhvervsbeskatning lidt anderledes, da den i stedet for bliver 6,18 % af den daglige omsætning.

Erhvervsbeskatningen vil se ud som følgende:

4. rod af daglige omsætning / 16,18 = skatteprocent.

4. af 10.000 / 16,18 = 0,618 %

Skattebeløbet skal være indbetales senest 2 døgn efter, da myndighederne eller vil kunne lukke virksomheden.

Har en virksomhed brug for tilskud, kan virksomheden søge om tilskuddet og få proportionalt modsat skatteprocentenx10

---------------------------

Har du selv lyst til at lege med tallene, kan du ændre på skattetallet, indkomstbeløb og tilskudsbeløb i skemaet for personbeskatning. I skemaet for erhvervsbeskatning kan du ændre på den daglige omsætning og tilskuddene. Det er de fede tal du kan ændre på. Mulighed for at lege med tallene, kan du gøre, ved at gå ind på følgende link: Den Gyldne Skat

Navnet Den Gyldne Skat er taget ud fra det der inden for kunstens verden hedder, Det gyldne snit, hvor også tallene 1,618 og 0,618 kendes.

Er du interesseret i at komme med kommentar til min Gyldne Skat, er du velkommen til at sende dem på følgende mail:

lars@fribytteren.dk